A
A
A

VII JUWENALIA III WIEKU – nagrodzone zdjęcia wystawione przez Klubotekę (Teresa Bonecka III miejsce, Ewa Żelewska-Florek – wyróżnienie