A
A
A

Projekty

Projekty realizowane od marca 2012, gdy Fundacja rozpoczęła działalność statutową, to:

 1. „Świadkowie mimo woli” zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Dotowany projekt był cyklem wykładów którym  towarzyszyła wystawa obejmująca tematykę historii Polaków w czasie II wojny światowej.(plakat)
 2. ”Projekt Senior”: zadanie publicznego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013 (edycja pierwsza). W ramach tego projektu prowadziliśmy zajęcia językowe, odwiedzaliśmy z seniorami ośrodki kultury, prowadziliśmy porady obywatelskie i warsztaty fotograficzne. (plakat)
 3. „Kulturiada”: zadanie publicznego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013 (edycja druga). W ramach tego projektu prowadziliśmy  zajęcia językowe, odwiedzaliśmy z seniorami ośrodki kultury, prowadziliśmy porady obywatelskie  i warsztaty fotograficzne. (plakat)
 4. „ArtKlub”: zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2013 roku. Zadanie dotyczyło edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. (plakat)
 5. „Zdolne ręce”: zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2013 roku. Zadanie dotyczyło edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. (plakat)
 6. „Bądź aktywny”: zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2013 roku. (plakat)
 7. „Sprawne dłonie”: zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2014 roku. Zadanie dotyczy edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. (plakat)
 8. „Sprawne dłonie II edycja”: zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2014 roku. Zadanie dotyczy edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej.
 9. „Na fali życia”: zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej  w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2014 roku. Zadanie dotyczyło zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów. (plakat)
 10. „Nowa strona życia”: zadanie publicznego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 (edycja trzecia). W ramach tego projektu prowadziliśmy zajęcia językowe, odwiedzaliśmy z seniorami ośrodki kultury, prowadziliśmy warsztaty fotograficzne i zajęcia psychologiczne. (plakat)
 11. „Gramy z Kluboteką”: zadanie publiczne w ramach FIO-Mazowsze Lokalnie (2014). W ramach tego projektu została stworzona grupa nieformalna Asy, która zachęcała seniorów tzw. liderów do poznawania  nowoczesnych gier planszowych i podzielenia się nowo nabytą wiedzą z rodzinami, przyjaciółmi.(plakat)
 12. „Tęczowe działania” zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
  i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2015 roku. Zadanie dotyczyło edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej.(plakat)
 13. „Tęczowe działania II edycja” zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
  i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2015 roku. Zadanie dotyczyło edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej.(plakat)
 14. „Aktywni głową”: zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej  w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2015 roku. Zadanie dotyczyło zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów (plakat)
 15. „Rodzinne warsztaty z Mikołajkiem w Klubotece” – zadanie publiczne w ramach Małego Grantu z miasta stołecznego Warszawy. Zadanie koncentrowało się na integracji i aktywizacji ursynowskich rodzin w tym także seniorów, wzmacniania więzi rodzinnych poprzez działania międzypokoleniowe. Spotkania miały charakter spotkań
  sąsiedzkich. (plakat)
 16. „Zdrowa kuchnia pełna cudów” – Projekt realizowany we współpracy z Fundacją „Dobra sieć”;  Pokazał  trzem pokoleniom dziadkom-rodzicom-wnukom zasady zdrowego odżywiania, zmieniał przyzwyczajenia, edukował starszych i młodszych. (plakat)
 17. „Kalejdoskop” – zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2016 roku. Zadanie dotyczyło  edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. (plakat)
 18. „Kolaż integracyjny” zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2016 roku. Zadanie dotyczyło zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów. (plakat)
 19. „Kalejdoskop II edycja” – zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2016 roku. Zadanie dotyczyło edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. (plakat)
 20. „Kolorowy świat” – zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2017 roku. Zadanie dotyczy  edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. (plakat)
 21. „Karuzela pasji” zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2017 roku. Zadanie dotyczy zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów.(plakat)
 22. „Kolorowy świat” II edycja” – zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2017 roku. Zadanie dotyczy edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i
  popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. (plakat)
 23. „Duzi i mali na jednej fali” – rękodzieło z recyclingu oraz gry planszowe dla dzieci i seniorów – program „Wolontariusze Fundacji Nutricia” „Wigilia w Klubotece” – organizacja spotkania wraz z upominkami dla wolontariuszy Kluboteki – program „Wolontariusze Fundacji Nutricia”
 24. „Kolory twórczości” – zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2018 roku. Zadanie dotyczy edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. (plakat)
 25. „Kobiety Niepodległości” – zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2018 roku. (plakat)
 26. „Kolory twórczości II edycja” – zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2018 roku. Zadanie dotyczy edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej (plakat)
 27. „Mozaika pasji” – zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2018 roku. Zadanie dotyczy zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów (plakat)
 28. „Harmonia świata” – zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2018 roku. (plakat)
 29. „Tradycyjne święta” – organizacja warsztatów dla uczniów Sz. P. 330 i 340 z udziałem wolontariuszy Kluboteki oraz wolontariatu prwcowniczego HOPE w ramach programu „Wolontariusze Fundacji Nutricia” – 2018
 30. „Być na chodzie” – zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2019 roku. Zadanie dotyczy zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów. (plakat)
 31. „Obdarzeni wyobraźnią” – zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2019 roku. Zadanie dotyczy edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. Zadanie dotyczy zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów. (plakat)
 32. „Być na chodzie II edycja” – zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2019 roku. Zadanie dotyczy zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów. (plakat)
 33. „Obdarzeni wyobraźnią II edycja” – zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2019 roku. Zadanie dotyczy edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. Zadanie dotyczy zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów. (plakat)
 34. „Tradycyjne święta” – organizacja warsztatów dla uczniów Sz.P. 330 i 340 z udziałem wolontariuszy Kluboteki oraz wolontariat pracowniczy  „HOPE”  firmy Nutricia – 2019
 35. „Gdy senior w akcji, cały rok moc atrakcji” – projekt Multisportu – Dobry Multi-uczynek Anny Sobolewskiej-Wawro (wolontariuszka – podczas realizacji – 2018/2019)
 36. Seniorzy chronią planetę” – wolontariat pracowniczy „HOPE” firmy Nutricia 2019 (plakat)
 37. „Mazowieckie klimaty z pasją” – wolontariat pracowniczy „HOPE” firmy Nutricia 2020 (plakat)
 38. Kluboteka lekiem na samotność ” – zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku. Zadanie dotyczy zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów. (plakat)
 39. „Hobby – nie izolacja” – zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku. Zadanie dotyczy edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. Zadanie dotyczy zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów. (plakat)
 40. „Paczka dla seniora” – wolontariat pracowniczy „HOPE” firmy Nutricia 2020
 41. „Pasje Nestora” – zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w I półroczu 2021 roku. Zadanie dotyczy zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów. (plakat)
 42. „Pasje Nestora II edycja” – zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w II półroczu 2021 roku. Zadanie dotyczy zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów. (plakat)
 43. „Integrowac nie dzielic” – zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2022 roku. Zadanie dotyczy zwiększenia integracji
  i aktywizacji społecznej seniorów.
 44. „Kanony krajobrazu Ursynowa” – zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2022 roku. Zadanie dotyczy edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej.
 45. „Razem jest pięknie” – Mały grant