A
A
A

Tajniki komunikacji międzyludzkiej

Prowadzące: studentki Stosowanej Psychologii Społecznej z Akademii Pedagogiki Specjalnej.