A
A
A

Pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC  z fantomem i defibrylatorem. Prowadzący p. Henryk Wójcik