A
A
A

Haft gobelinowy – torebki na kanwie – projekt "Tęczowe działania" (wpółfinansowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy)