A
A
A

Zwiedzanie Muzeum Histrorii Żydów Polskich

23.05.2014
11:00
Wydarzenia

Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Historii Żydów Polskich.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy zapisywać się osobiście lub telefonicznie.

Wyjście jest dofinansowane  przez MPiPS w ramach Rządowego Projektu ASOS 2014.

Projekt  „Nowa strona życia”