A
A
A

Wieczór romantyczny przy akompaniamencie bandury

07.11.2013
18:00
Wydarzenia

Koncert Natalii (sopran)  i Aleksandra (tenor)  Jurkowskich

Pani Natalia jest absolwentką Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. P.I. Czajowskiego. w Kijowie,  śpiewaczką (sopran), dyrygentem i wykładowcą muzyki. W swoich działaniach muzycznych kontynuuje tradycje ukraińskich bandurzystów. Koncertowała jako bandurzystka w wielu miastach Europy m.in. w Niemczech, Bułgarii, Węgrzech i krajach bloku wschodniego. W swoim repertuarze ma ukraińskie pieśni ludowe, arie współczesnych i dawnych kompozytorów m.in. Werykiwsky, Skoryk, Łysenko, Stradella, Haendel, Mozart.
Pan Aleksander ukończył wydział wokalny Akademii Muzycznej w Kijowie o specjalności: wykonawca koncertowo-operowy, Pracuje jako wykładowca. W roku 2007 osiedlili się w Polsce i założyli zespół „Angelicus”.
Bandura jest instrumentem, który łączy cechy lutni i harfy. Nazywana jest“głosem Ukrainy”. Jej dźwięk najczęściej kojarzy się z brzmieniem klawesynu lub wspomnianej już harfy.