A
A
A

Wernisaż prac projektu „Kalejdoskop”- rękodzieło, decoupage, foto

02.06.2016
18:00
Wydarzenia
Zapraszamy na wernisaż kończącego się projektu „KALEJDOSKOP” współfinansowanego przez m.st. Warszawę. Podczas wystawy zobaczymy prace z rękodzieła, decoupage, foto wykonane własnoręcznie przez beneficjentów projektu. Spotkanie uświetni Zespół Muzyki Dawnej ,, Continuum” przy UTW PW pod dyrekcją Galiny Kazimirowskoj, który zaśpiewa madrygały  XVI i XVII w.