A
A
A

Spotkanie Świąteczne

19.12.2013
17:00
Wydarzenia

Zapraszamy wszystkich Klubotwiczów na spotkanie opłatkowe. W przedświątecznej atmosferze
podsumujemy rok i pożyczymy sobie przy symbolicznym opłatku wszystkiego tego co płynie
z głębi serca.  Nastąpi otwarcie wystawy podsumowującej kurs fotograficzny ASOS II
a uczestnicy kursu otrzymają
drobne upominki. Jednocześnie kursanci języka angielskiego
ASOS II otrzymają dyplomy uczestnictwa.