A
A
A

ROSYJSKI ROMANS W TWÓRCZOŚCI BERNARDA ŁADYSZA

20.06.2013
18:00
Wydarzenia

Eugeniusz (Żenia) Tiemnikow zafascynowany głosem Bernarda Ładysza włączył do swojego repertuaru

pieśni rosyjskie, które w trakcie swej bogatej kariery śpiewał ten znakomity bas. Podczas koncertu

usłyszymy również  inne piękne utwory wokalne.