A
A
A

„Praca głosem – nad głosem”

21.02.2013
18:00
Wydarzenia

Spotkanie w tematyce emisji głosu. Osoba prowadząca: Bożena Targosz – znana dziennikarka