A
A
A

Podziękowanie dla IRENY KARPOWICZ za działalność i zaangażowanie w pracę Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy I kadencji w latach 2016-2019