A
A
A

OD TUBY SŁUCHOWEJ DO KOMPUTERA W UCHU

18.06.2013
11:00
Wydarzenia

Zmiany technologiczne dotyczą również aparatów słuchowych. Dzięki temu  poprawia się  jakość

słyszenia. Warto się zapoznać z nowinkami i w tej sferze.