A
A
A

Malarstwo, czyli art-terapia

20.02.2014
10:30
Wydarzenia

Artterapia jest formą pracy terapeutycznej poprzez stosowanie różnych technik plastycznych, takich jak: rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika, collage i techniki łączone.  Uwalnia twórczą energię drzemiącą w każdym z nas, otwiera nas na świat potrzeb zarówno własnych, jak i innych ludzi, uczy bowiem technik skutecznej komunikacji. Dzięki możliwości wyrażania siebie, swoich przeżyć, zwłaszcza trudnych, wspiera proces poznawania siebie i samoakceptacji, pomaga radzić sobie z własnymi emocjami, takimi jak lęk czy depresja. Spontaniczne tworzenie pozwala bowiem na ekspresję naszych problemów, uczuć, lęków i pragnień, często nieuświadomionych lub głęboko ukrytych, w bezpieczny sposób.  Szeroko pojęta twórczość plastyczna pomaga skoncentrować się na wewnętrznych przeżyciach, dając szansę na zmniejszenie napięcia i niepokoju. Artterapia nie tylko wyzwala spontaniczność i swobodę ekspresji, ale pozwala na zaspokajanie takich potrzeb jak: akceptacja, bezpieczeństwo, bycie rozumianym i docenianym.

Zajęcia z artterapii są wsparciem dla tych, którzy pragną pełniej i bardziej twórczo przeżywać własne życie, odczuwać relaks i przyjemność płynącą z własnych dokonań twórczych. Mogą brać w nich udział zarówno osoby bez problemów zdrowotnych, jak i niepełnosprawne – bez względu na charakter niepełnosprawności.

Osobą prowadzącą jest wieloletni, doświadczony artysta-plastyk i  pedagog Andrzej Filipowicz.

luty – marzec ;  1 x w tygodniu po 2,5 godz.

Opłata za 6 zajęć  / 150zł  ZAPISY