A
A
A

Klub podróżnika pt. Wszystkie oblicza Kalifornii” z p. Katarzyną Bachnik

29.01.2015
18:00
Wydarzenia

W Klubotece będziemy gościć p. Katarzynę Bachnik

Pracuje jako naukowiec, redaktor i dziennikarz. W czasie wolnym chętnie podróżuje, uprawia tenis ziemny, pływanie i narciarstwo.