A
A
A

"Świadkowie mimo woli"

Życie w obozach koncentracyjnych – A. Dąbrowska i jej gość.