A
A
A

"Świadek czasu pogardy" – spotkanie z Bohaterką filmu p. Aliną Dąbrowską i reżyserem p. Andrzejem Machnowskim