A
A
A

RYSUNEK – projekt „Radości złotego wieku”

02.04.2025
20:24

Szczegóły wydarzenia

This event is running from 8 marzec 2024 until 21 czerwiec 2024. It is next occurring on 19.04.2024 10:00

  • Nadchodzące daty:

Program warsztatów został przygotowany z myślą o osobach w starszym wieku, które mają chęć lub pragnienie, by rysować, ale nie są pewne swoich możliwości, często nieświadome drzemiącego w nich talentu. Pracując pod kierunkiem instruktora, uczą się wnikliwej obserwacji, mogą zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat kompozycji,
uzyskiwania przestrzeni w obrazie, operowania światłem oraz przyswajają wiedzę o technikach rysunku, a dzięki
uzyskiwanym umiejętnościom czerpią motywację do artystycznych działań. 

Prowadzący warsztaty – Ireneusz Ratajczak 

Zajęcia w ramach projektu „Radości złotego wieku”
współfinansowanego ze środków  m.st. Warszawy