A
A
A

AKWARELE – projekt „Pasje złotego wieku”

02.04.2025
20:04

Szczegóły wydarzenia

This event is running from 7 marzec 2024 until 20 czerwiec 2024. It is next occurring on 18.04.2024 13:15

  • Nadchodzące daty:

Akwarele to hobby, które może być sztuką. To nauka różnych technik i odkrywanie własnych możliwości, bycie dumnym z każdej namalowanej pracy. To wymiana doświadczeń w grupie pasjonatów i integracja przez pasję.

Prowadząca warsztaty – Alicja Kośniewska

Zajęcia w ramach projektu „Radości złotego wieku” współfinansowanego ze środków  m.st. Warszawy