A
A
A

„CZY LEPIEJ PRACOWAĆ INDYWIDUALNIE CZY W ZESPOLE”

14.05.2013
11:00
Wydarzenia

Warsztaty poprowadzą studentki Stosowanej Psychologii Społecznej z Akademii Pedagogiki Specjalnej.