A
A
A

Projekty

Projekty realizowane od marca 2012, gdy Fundacja rozpoczęła działalność statutową, to:

 1. „Świadkowie mimo woli” zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Dotowany projekt był cyklem wykładów którym  towarzyszyła wystawa obejmująca tematykę historii Polaków w czasie II wojny światowej.(plakat)
 2. ”Projekt Senior”: zadanie publicznego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013 (edycja pierwsza). W ramach tego projektu prowadziliśmy zajęcia językowe, odwiedzaliśmy z seniorami ośrodki kultury, prowadziliśmy porady obywatelskie i warsztaty fotograficzne. (plakat)
 3. „Kulturiada”: zadanie publicznego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013 (edycja druga). W ramach tego projektu prowadziliśmy  zajęcia językowe, odwiedzaliśmy z seniorami ośrodki kultury, prowadziliśmy porady obywatelskie  i warsztaty fotograficzne. (plakat)
 4. „ArtKlub”: zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2013 roku. Zadanie dotyczyło edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. (plakat)
 5. „Zdolne ręce”: zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2013 roku. Zadanie dotyczyło edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. (plakat)
 6. „Bądź aktywny”: zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2013 roku. (plakat)
 7. „Sprawne dłonie”: zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2014 roku. Zadanie dotyczy edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. (plakat)
 8. „Sprawne dłonie II edycja”: zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2014 roku. Zadanie dotyczy edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej.
 9. „Na fali życia”: zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej  w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2014 roku. Zadanie dotyczyło zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów. (plakat)
 10. „Nowa strona życia”: zadanie publicznego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 (edycja trzecia). W ramach tego projektu prowadziliśmy zajęcia językowe, odwiedzaliśmy z seniorami ośrodki kultury, prowadziliśmy warsztaty fotograficzne i zajęcia psychologiczne. (plakat)
 11. „Gramy z Kluboteką”: zadanie publiczne w ramach FIO-Mazowsze Lokalnie (2014). W ramach tego projektu została stworzona grupa nieformalna Asy, która zachęcała seniorów tzw. liderów do poznawania  nowoczesnych gier planszowych i podzielenia się nowo nabytą wiedzą z rodzinami, przyjaciółmi.(plakat)
 12. „Tęczowe działania” zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
  i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2015 roku. Zadanie dotyczyło edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej.(plakat)
 13. Tęczowe działania II edycja” zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
  i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2015 roku. Zadanie dotyczyło edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej.(plakat)
 14. „Aktywni głową”: zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej  w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2015 roku. Zadanie dotyczyło zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów (plakat)
 15. „Tęczowe działania II edycja” ​zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2015 roku. Zadanie dotyczyło edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. (plakat)
 16. „Rodzinne warsztaty z Mikołajkiem w Klubotece” – zadanie publiczne w ramach Małego Grantu z miasta stołecznego Warszawy. Zadanie koncentrowało się na integracji i aktywizacji ursynowskich rodzin w tym także seniorów, wzmacniania więzi rodzinnych poprzez działania międzypokoleniowe. Spotkania miały charakter spotkań
  sąsiedzkich. (plakat)
 17. „Zdrowa kuchnia pełna cudów” – Projekt realizowany we współpracy z Fundacją „Dobra sieć”;  Pokazał  trzem pokoleniom dziadkom-rodzicom-wnukom zasady zdrowego odżywiania, zmieniał przyzwyczajenia, edukował starszych i młodszych. (plakat)
 18. „Kalejdoskop” – zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2016 roku. Zadanie dotyczyło  edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. (plakat)
 19. „Kolaż integracyjny” zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2016 roku. Zadanie dotyczyło zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów. (plakat)
 20. „Kalejdoskop II edycja” – zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2016 roku. Zadanie dotyczyło edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. (plakat)
 21. „Kolorowy świat” – zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2017 roku. Zadanie dotyczy  edukacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości amatorskiej. (podczas realizacji)(plakat)
 22. „Karuzela pasji” zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2017 roku. Zadanie dotyczy zwiększenia integracji i aktywizacji społecznej seniorów.(podczas realizacji)(plakat)